Video này không có phụ đề, nhưng chỉ cần biết tiếng Anh hoặc tiếng Viết là có thể hiểu được. This video is half in English and half in Vietnamese. The parts in English explain what is said in the parts in Vietnamese.